cover stranice branitelji-02-02

ORGANIZACIJA

ORGANIZATOR

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - CEPAMET

SUORGANIZATORI

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu

Katoličko-bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Đakovačko-osiječka nadbiskupija

Zagrebački institut za kulturu zdravlja - ZIKZ

PODRŽAVATELJI

Ministarstvo hrvatsih branitelja

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

Hrvatska Alzheimer alijansa

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Grad Osijek

Grad Pakrac

Palijativni tim LiPa

Toplice Lipik - Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Fakultet hrvatskih studija

Humanitarna udruga - Branitelj pomaže branitelju

Udruga za Vukovar

Dom hrvatskih veterana

Hrvatska psihološka komora

Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Opća županijska bolnica Našice

Hrvatsko društvo bračnih i obiteljskih savjetovatelja - HRD BiOS

Organizacijski odbor:

Predsjednica: Marijana Braš
Članovi: Štefica Mikšić, Suzana Vuletić, Branko Ištvančić, Miroslav Jularić, Nevenka Špoljarić, Barbara Kalenić, Bernarda Braš, Renata Šaronja, Brankica Juranić

Znanstveni odbor:

Predsjednik: Veljko Đorđević
Članovi: Maja Bajs, Latinka Basara, Nevenka Benić, Ana Borovečki, Lovorka Brajković, Petrana Brečić, Silva Butković Soldo, Mario Cvek, Katija Ćulav, Dunja Degmečić, Danijela Lana Domitrović, Marija Dvorski, Nikola Đaković, Marina Grubić, Branko Ištvančić, Melita Jukić, Miroslav Jularić, Tatjana Jurkin Vnučec, Barbara  Kalenić, Branka Kandić-Splavski, Snježena Kaštelan, Marijan Klarica, Nataša Klepac, Vanja Kopilaš, Aleksandar Kopjar, Špiro Janović, Emanuel Lacković, Zlatkica Marinović-Danilović, Tomislav Meštrović, Ninoslav Mimica, Slavko Orešković, Dubravka Pezelj Duliba, Neda Pjevač, Sanja Predavec, Ahnetka Stjepanović, Miljenka Šimec, Jasna Špiček Macan, Srđana Telarović, Drago Tukara, Aleksandar Včev, Vlasta Vučevac, Suzana Vuletić, Lada Zibar