cover stranice branitelji-02-02

PRIJAVA SAŽETKA

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

  • sažetak molimo pisati na hrvatskom jeziku
  • ime i prezime autora i koautora bez titula
  • naziv institucije, grada i države autora i koautora
  • e-mail adresa autora
  • opseg sažetka: do 350 riječi
  • originalni sažetci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
  • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
  • prihvaćeni sažetci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka